SNEUPERS.NL Inloggen  |   Registreren  |   Help + FAQ      
PLAATS ADVERTENTIE
Zoek in 1867 advertenties

PRIVACYBELEID | ADVERTENTIESITE SNEUPERS.NL

ZOZO!Design te Leeuwarden hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van haar website Sneupers.nl.

Algemeen
Je e-mailadres is nodig om in te kunnen loggen op Sneupers.nl en wordt nimmer doorgegeven of verkocht aan derden. Het vinkje 'E-mail belangrijke mededelingen' bij de registratie op onze advertentiesite is bedoeld om je toe te voegen aan onze E-maillijst. Je zult af en toe een mailtje kunnen ontvangen, bijvoorbeeld over belangrijke wijzigingen op onze site. Daarnaast kunnen wij je e-mailadres bij gelegenheid gebruiken voor marketing campagnes. Dat is nodig om onze site kostendekkend in stand te houden en de mogelijkheid tot gratis adverteren aan te kunnen blijven bieden. Heb je hier geen begrip voor en wil je in het geheel geen mail van Sneup ontvangen? Dan verzoeken we je geen account aan te maken...
Belangrijk om te weten: nergens op de site, dus ook niet in je advertentie(s) (tenzij je dit zelf vermeld), zal je e-mailadres vertoond worden. Iemand die wil reageren op advertenties is verplicht zich eerst gratis te registreren en komt terecht op het online contact-formulier.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms jouw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

ZOZO!Design registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Webbezoek
Wanneer je onze website bezoekt worden de technische kenmerken van je opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

Zoekopdrachten
Wanneer je op onze website een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen jouw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

Advertentievertoningen en -kliks
Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door ZOZO!Design en door advertentienetwerken waaraan ZOZO!Design deelneemt.

Wanneer je op een advertentie klikt kunnen de technische kenmerken van de klik door ZOZO!Design worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

ZOZO!Design participeert ondermeer in de volgende advertentienetwerken, die eigen registraties voeren en die een eigen privacybeleid hebben (de hyperlinks voeren naar de hoofdpagina's van de sites waar je het privacybeleid van de betreffende partij verder kunt vinden):

Bij het vertonen van advertenties en van zogenaamde 'webbeacons' kunnen deze partijen zogenaamde 'cookies' plaatsen in en lezen van jouw webbrowser. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren. Een cookie kun je zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van jouw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door ZOZO!Design en de advertentienetwerken bijvoorbeeld worden gebruikt om jouw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website, of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van je bezoek aan Sneupers.nl en andere websites op internet.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar je kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van jouw browser aan te passen. Als je cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze website niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende website vind je informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop je de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

Het advertentienetwerk van Google plaatst een DoubleClick DART-cookie om de advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van je bezoek aan Sneupers.nl en andere websites op internet. Je kunt je van dit cookie afmelden, waarna je mogelijk minder-relevante advertenties te zien krijgt.

Google Analytics
ZOZO!Design maakt gèèn gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. ("Google").
(Google Analytics maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers sites gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van websites (met inbegrip van je ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je websites gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven.)

Nieuwsbrieven
Wanneer je je aan- of afmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, worden de technische kenmerken van jouw mutatie samen met je e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Je e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van je abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat je vrij voor je abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot jouw persoon kan worden herleid. Je kunt je te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Je ontvangt een bevestiging van de uitschrijving van de nieuwsbrief en de beëindiging van je account voor het plaatsen van advertenties. Wanneer je er niet in slaagt je op deze manier af te melden, dan zullen wij je bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail
Wanneer je een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van je bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van je bericht. Jouw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Deelname aan interactieve delen van onze website
Wanneer je deelneemt aan interactieve delen van onze website (zoals het plaatsen van- en reageren op advertenties etc.), waarvoor je je moet registreren en inloggen, dan staat het je vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen in je profiel, in je advertenties, in de berichten die je plaatst, en dergelijke. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de website en door zoekmachines toegankelijk gemaakt. Deze gegevens maak je zelf openbaar en dit is jouw eigen verantwoordelijkheid. Het staat je evenzeer vrij bij aanmelding een fantasienaam (pseudoniem, 'nickname') te hanteren en geen verdere persoonsgegevens in te vullen. De door jou geplaatste gegevens worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing van een redelijk belang.

Wanneer je je aanmeldt voor activiteiten of diensten van ZOZO!Design (zoals het plaatsen van betaalde advertenties en het voeren van banner-campagnes) waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van jou worden verwacht, dan zal ZOZO!Design die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel (waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke).

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen*. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot jouw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met jou, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel je in rechte te kunnen aanspreken.

*ZOZO!Design stelt uitsluitend gegevens ter beschikking wanneer dit door de bevoegde autoriteiten wordt verplicht.

Verzoek richten aan ZOZO!Design
Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan ZOZO!Design, dan kun je dat in eerste instantie via het contactformulier indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo'n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van ZOZO!Design.

Advertenties


Gratis advertenties plaatsen op Sneupers.nl

Met 10225 gebruikers, 1867 advertenties en meer dan 1 miljoen hits per maand is Sneupers.nl dè snel groeiende gratis advertentiesite.
Advertenties plaatsen - zelfs met een gratis link naar je site mèt mini-afbeelding - èn met Google-Map is in alle rubrieken gratis.
Je kunt tot 10 foto's bij je advertentie laten zien!

Ook gratis adverteren? Schrijf je in en plaats gratis advertenties voor je tweedehands- en nieuwe spullen, producten of dienst op onze vernieuwde marktplaats Sneupers.nl.
Sneupers.nl is nimmer aansprakelijk voor (gevolg) schade die voortvloeit uit geplaatste advertenties.
De pagina die je nu bezoekt maakt deel uit van de vernieuwde versie van Sneupers.nl. Het is mogelijk dat deze website nog niet alle gewenste functionaliteiten biedt.
Sneupers.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit fouten in deze vernieuwde versie.